Quản lý Tài khoản PiAccounts

Quản lý Tài khoản PiAccounts

Giới thiệu

Khi các hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp ngày càng nhiều, sẽ rất khó khăn cho CBCNV khi phải ghi nhớ nhiều tài khoản để sử dụng các hệ thống khác nhau. Đó là lý do cho việc Quản lý Tài khoản Người dùng Tập trung đang là một vấn đề quan trọng trong sự phát triển của một doanh nghiệp.

Single Sign On là một cơ chế đăng nhập một lần và mọi ứng dụng, website kết nối trong mạng này sẽ được sử dụng một bộ thông tin xác thực đăng nhập.

Nói theo cách khác, SSO xác thực người dùng cho tất cả các trang web và ứng dụng chỉ trong 1 lần đăng nhập duy nhất.

Các tính năng nổi bật

PiAccounts bao gồm các phân hệ phần mềm:

 • Quản lý Tài khoản
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý ứng dụng
 • Quản lý quyền hạn
 • Phân quyền tập trung
 • Đồng bộ Active Directory, LDAP, …
 • Đồng bộ hệ thống quản lý nhân sự
 • Đồng bộ thông tin với hệ thống email
 • Báo cáo thống kê
 • Cổng đăng nhập tập trung
 • Cổng đăng nhập chung
 • Có khả năng tích hợp với các ứng dụng nội bộ
 • Hỗ trợ xác thực oAuth, OpenID, OpenID Connect, …
 • Dễ dàng chỉnh sửa theo yêu cầu cụ thể