Giám sát Hạ tầng PiMonitor

Giám sát Hạ tầng PiMonitor

Giới thiệu

Hệ thống Giám sát Hạ tầng Công nghệ Thông tin (PiMonitor) là sản phẩm giúp các doanh nghiệp giám sát, phát hiện tức thời và bảo trì, xử lý kịp thời những sự cố xảy ra trong hạ tầng CNTT của doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật

PiMonitor là giải pháp giám sát mạng tích hợp cao.

 • Thu thập dữ liệu
  • Kiểm tra hiệu suất và hiệu quả.
  • Hỗ trợ giám sát SNMP (cả trapping và polling), IPMI, JMX, VMware.
  • Kiểm tra tùy chỉnh.
  • Thu thập dữ liệu mong muốn tại các khoảng thời gian tùy chọn.
  • Được xử lý bởi server/proxy và agent.
 • Định nghĩa ngưỡng linh hoạt
  • Có thể định nghĩa ngưỡng sự cố một cách linh hoạt, gọi là trigger, cho phép tham chiếu các giá trị từ cơ sở dữ liệu.
 • Cảnh báo có thể cấu hình ở mức cao
  • Việc gửi thông báo có thể tùy biến được theo lịch trình, người nhận, loại dữ liệu.
  • Tạo thông báo dễ dàng bằng việc sử dụng các biến macro.
  • Thực hiện các tác vụ tự động, bao gồm cả việc thực hiện các câu lệnh từ xa.
 • Đồ thị thời gian thực
  • Các mục được giám sát có thể được vẽ thành biểu đồ ngay lập tức bằng việc sử dụng các tính năng vẽ biểu đồ có sẵn.
 • Khả năng giám sát ứng dụng web
  • Có thể giám sát sự kiện nhấp chuột trên một website và kiểm tra chức năng và thời gian đáp ứng.
 • Các lựa chọn trực quan mở rộng
  • Hỗ trợ tạo biểu đồ tùy chỉnh. Có thể kết hợp nhiều mục được theo dõi vào một biểu đồ.
  • Bản đồ mạng.
  • Báo cáo tổng quan dạng dashboard với màn hình và slideshow tùy chỉnh.
  • Cung cấp góc nhìn mức cao về các tài nguyên được giám sát.
 • Lưu trữ dữ liệu lịch sử
  • Dữ liệu được lưu trữ trong CSDL.
  • Lịch sử có thể cấu hình được.
  • Quy trình bảo vệ được dựng sẵn.
 • Cấu hình dễ dàng
  • Thêm các thiết bị được giám sát như máy chủ.
  • Máy chủ được chọn để giám sát, chỉ một lần trong CSDL.
  • Sử dụng các mẫu cấu hình giám sát cho các thiết bị được giám sát tương ứng.
 • Sử dụng mẫu cấu hình
  • Nhóm các loại kiểm tra.
  • Các mẫu có thể được kế thừa từ mẫu cấu hình khác.
 • Rà soát mạng
  • Tự động phát hiện các thiết bị mạng.
  • Agent tự động đăng ký.
  • Dò tìm file hệ thống, giao thức mạng và SNMP OID.
 • Giao diện web nhanh chóng
  • Giao diện web front-end viết bằng PHP.
  • Có thể truy cập từ bất cứ đâu.
  • Thao tác đơn giản.
  • Có log giám sát.
 • Hệ thống quyền
  • Xác thực người dùng an toàn.
  • Có thể giới hạn quyền hạn xem với một số người dùng nhất định.
 • Agent đầy đủ tính năng và dễ dàng mở rộng
  • Triển khai trên các mục tiêu giám sát
  • Hỗ trợ cả Linux và Windows
 • Binary Deamon
  • Viết bằng C, cho hiệu suất cao và chi phí sử dụng bộ nhớ thấp.
 • Sẵn sàng cho các môi trường phức tạp
  • Giám sát từ xa được thực hiện dễ dàng thông qua proxy.