Cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử

Chúng tôi tư vấn và thiết kế các cổng thông tin mang tính hiện đại, thân thiện với người sử dụng, hỗ trợ tốt nhất việc truy cập, tìm kiếm và chia sẻ nội dung thông tin.

Sự tương tác giữa người sử dụng và cổng thông tin được đa dạng hóa một cách tối đa:

– Từ cá nhân hóa: Mỗi người dùng có thể tùy chỉnh cách hiển thị cổng thông tin, theo dõi thông tin theo các nhóm hoặc đặt ra bộ lọc của riêng mình.

– Tới mạng trao đổi mở: cung cấp cho người dùng môi trường trao đổi trực tuyến thông qua các dịch vụ như: diễn đàn, thử điện tử nhóm, thảo luận nhóm, …

Trước tình hình công nghệ luôn biến động, chúng tôi không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu, tối ưu hóa cơ các chế bảo vệ, áp dụng cho các cổng thông tin điện tử, nhằm đảm bảo độ tin cậy và sự truy cập thông suốt 24/7.

Một bộ phận không thể thiếu trong mỗi cổng thông tin điện tử là bộ quản lý nội dung. Chúng tôi cũng xây dựng và cung cấp giải pháp giúp cho người quản trị xử lý các trang thông tin, nội dung đa phương tiện, quản lý người dùng, … một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả.

Đảm nhiệm vai trò đồng phụ trách quản trị nội dung, chúng tôi sẵn sàng phối hợp chặt chẽ cùng khách hàng trong việc chọn lọc, phân loại và cập nhật, đảm bảo “sức sống” và chiều sâu cho mỗi cổng thông tin.