Thẻ: <span>Pitagon</span>

Home / Pitagon
Anh Trường CEO Pitagon
Bài viết

CEO TRẦN XUÂN TRƯỜNG VÀ PITAGON

Là CEO của Công ty Cổ phần Pitagon; Founder & CTO của PiSafe và PetApp, anh Trần Xuân Trường vẫn thường được mọi người biết đến như là một nhà lãnh đạo tận tâm, tận lực, tận huyết với nghề và với người.