Pitagon

VỀ CHÚNG TÔI

Nhận Diện Thương Hiệu
Tên Gọi Pitagon
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Tên gọi Pitagon được hình thành từ 2 ý tưởng: Pentagon (ngũ giác) và Pi (số pi).
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Slogan
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Thế giới luôn vận động, xã hội luôn đổi thay, chúng tôi luôn cố gắng làm tốt hơn nữa để đem lại sự hài lòng cho khách hàng.
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Con Số Ấn Tượng

Cùng điểm lại những con số minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ nhân viên Pitagon

40+
Sản phẩm
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
40+
Sản phẩm
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
0 +
Đối Tác

Chúng tôi luôn thúc đẩy tinh thần hợp tác. Bởi chúng tôi tin rằng cộng tác sẽ giúp cho xã hội phát triển tốt đẹp hơn.

0 %
Khách Hàng Hài Lòng

Với tinh thần luôn cố gắng đạt được chất lượng công việc tốt hơn nữa, tất cả các khách hàng đã và đang làm việc với Pitagon đều vô cùng hài lòng.

0 +
Dự Án

Rất nhiều dự án đã được chúng tôi hoàn thành với mức độ hoàn thiện cao.

Cam Kết Khách Hàng
Pitagon | Nhận Diện Thương Hiệu
Lấy CHẤT LƯỢNG là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, chúng tôi luôn cố gắng tự hoàn thiện bản thân, mở rộng phạm vi kết nối công nghệ trên toàn thế giới. Chúng tôi cam kết sẽ đem lại sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho khách hàng.